به برنامه وابسته ما بپیوندید

اگر سایت یا وبلاگی را راه اندازی می کنید که به فرزندپروری، فعالیت های کودکان یا هدایای کودکان اختصاص دارد، ما دوست داریم به برنامه وابسته ما بپیوندید. ما همچنین علاقه مند به کمپین های گسترده تر هستیم، اگر مخاطبان شما با ما همخوانی داشته باشند.

به ما بپیوندید

با آوان کیدز درآمد کسب کنید و جادو پخش کنید

اینجا در آوان کیدز، ما داستان‌های شخصی‌سازی شده معنادار و جادویی را برای بچه‌ها ایجاد می‌کنیم – جایی که آن‌ها می‌توانند خود را در حال انجام کارهای خارق‌العاده ببینند! داستان های ما از یادگیری در مورد هویت خود، تا کشف دنیای اطرافشان و ایجاد همدلی، کنجکاوی و اعتماد به نفس، به آماده سازی کودکان برای هر فصل از زندگی شان کمک می کند. هر کتاب در مجموعه 16 عنوانی ما پیام مثبت و امکانات خود را برای شخصی سازی دارد.

با آوان کیدز درآمد کسب کنید و جادو پخش کنید

اینجا در آوان کیدز، ما داستان‌های شخصی‌سازی شده معنادار و جادویی را برای بچه‌ها ایجاد می‌کنیم – جایی که آن‌ها می‌توانند خود را در حال انجام کارهای خارق‌العاده ببینند! داستان های ما از یادگیری در مورد هویت خود، تا کشف دنیای اطرافشان و ایجاد همدلی، کنجکاوی و اعتماد به نفس، به آماده سازی کودکان برای هر فصل از زندگی شان کمک می کند. هر کتاب در مجموعه 16 عنوانی ما پیام مثبت و امکانات خود را برای شخصی سازی دارد.

به ما بپیوندید
به ما بپیوندید

با آوان کیدز درآمد کسب کنید و جادو پخش کنید

اینجا در آوان کیدز، ما داستان‌های شخصی‌سازی شده معنادار و جادویی را برای بچه‌ها ایجاد می‌کنیم – جایی که آن‌ها می‌توانند خود را در حال انجام کارهای خارق‌العاده ببینند! داستان های ما از یادگیری در مورد هویت خود، تا کشف دنیای اطرافشان و ایجاد همدلی، کنجکاوی و اعتماد به نفس، به آماده سازی کودکان برای هر فصل از زندگی شان کمک می کند. هر کتاب در مجموعه 16 عنوانی ما پیام مثبت و امکانات خود را برای شخصی سازی دارد.

شروع کار آسان است! هنگامی که درخواست شما برای پیوستن به برنامه وابسته خود را تأیید کردیم، ایمیلی حاوی تمام اطلاعاتی که برای شروع به کار نیاز دارید دریافت خواهید کرد، به علاوه خدمات شخصی و اعتبارسنجی سریع فروش را دریافت خواهید کرد.